Sovos Brands completes transaction to merge noosa yoghurt into its portfolio

noosa yoghurt to merge into Sovos Brands

Advent Adds Noosa Yoghurt to Sovos Portfolio